Montonio dla PrestaShop

Instalacja wtyczki Montonio dla procesu składania zamówienia PrestaShop

Laura from Montonio avatar
Napisane przez Laura from Montonio
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wymagania wstępne:

Instalacja:

  1. Pobierz najnowszą wersję wtyczki Montonio dla PrestaShop ze strony https://montonio.com/integrations/.

  2. Z poziomu panelu administratora PrestaShop przejdź do zakładki "Moduły" i kliknij przycisk "Dodaj moduł" w prawym górnym rogu ekranu (sprawdź obrazek poniżej).

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na środku ekranu, aby zainstalować wtyczkę, którą pobrałeś/-aś w kroku 1. PrestaShop potwierdzi sukces instalacji na ekranie, gdy ta zostanie ukończona.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?